Virtual Rehab tar VR till fängelset

Överbeläggning i amerikanska fängelser är ett stort problem och så även i övriga världen. Det globala antalet fångar uppskattas idag till 10,5 miljoner. Mycket på grund av alla återfallsförbrytare. Enligt National Institute of Justice i USA, var ungefär två tredjedelar av fångar som blev frigivna, tillbaka bakom galler inom 3 år efter frisläppning. Efter 5 år var hela tre fjärdedelar tillbaka.
Det viktigaste man kan göra för att förhindra detta är att rehabilitera, något som kan vara väldigt resurskrävande.

Virtual Rehab har verktyg som omfattar utbildning för förbrytare (kursplaner, program för sexualförbrytare, familjevåld, grundläggande färdigheter), arbetsträning mm. Nu vill de satsa på VR för att förebygga brott och hjälpa fångar att integreras i samhället. Med detta hoppas de i kombination med traditionell rehabilitering kunna minska antalet återfall. Man får tänka på att om man bara lyckas vända ett par stycken så har man sparat mycket tid och pengar för samhället. Företaget berättar inte mycket om hur själva rehabiliteringen ska gå till men att få uppleva andra miljöer virtuellt kan påverka ens förutsättningar att klara av ett normalt liv. En nyligen gjord studie visar att emotionella känslor förstärks med 27% i 360-video jämfört med traditionella 2D-miljöer.

VR har redan haft framgång på många olika områden med anknytning till rehabilitering. Bland annat vid behandling av tillstånd såsom PTSD och ångest. har också testas för att se vilken typ av påverkan de kan ha på andra delar av rättsväsendet, till exempel att hjälpa jurymedlemmar att visualisera ett brottsplats på rätt sätt. Det kommer dock förmodligen ta ett par år innan tekniken verkligen kan göra någon skillnad på dessa område.

 

Source:

VRGeeks

By |2016-12-06T13:05:08-04:00December 6th, 2016|Media|0 Comments

0