Virtuální realita jako prostředek pro nápravu vězňů

V čem je problém: Zločinci odsouzení k delšímu trestu odnětí svobody mají po ukončení výkonu trestu značný problém se začleněním zpět do společnosti. Jedním důvodem je neschopnost najít si zaměstnání a tím druhým je samotný návrat jedince do společnosti. Asi nejvýstižněji tuto situaci popsala fiktivní postava Ellise „Reda“ Reddinga ze slavného filmu Vykoupení z věznice Shawshank. Red označil svého bývalého spoluvězně, neschopného se po propuštění z vězení začlenit zpět do společnosti, jako „institucionalizovaného“. Dle posledních statistik je v USA 2,2 milionu vězňů, za které stát minulý rok vydal až 9 miliard dolarů. 76,6% propuštěných vězňů je do pěti let opět zatknuta.

Řešení: Málokoho by napadlo, že součástí vězenškého vybavení by jednou mohly být i brýle pro virtuální realitu. Právě toho by chtěla docílit iniciativa Virtual Rehab tím, že představí tuto relativně novou technologii nápravným zařízením a ukáže, jak lze virtuální realitu zapojit do programu nápravy vězňů.

Virtual Rehab za pomocí virtuální reality navodí situace z každodenního života jako je například nakupování v supermarketu, ale také scénáře, ve kterých dochází k násilí v rodině. Program následně vyhodnotí, jak si jedinec v dané situaci počínal a poskytne zpětnou vazbu o tom, jestli reakce dotyčného byly v pořádku či ne. Pokud ne, program delikventovi ukáže, jak lze situace zvládnout lépe a jak učinit lepší rozhodnutí. Součástí programu jsou také simulátory, ve kterých se vězeň může naučit nejednomu řemeslu např. instalaterským pracím, tesařství či sváření. Virtual Rehab také pracuje na programu, který by i pomohl vězeňské ostraze s úspěšným a bezpečným řešením těžkých situací, ke kterým ve vězení dochází. Tento nový simulátor by měl také vězeňským dozorcům pomoci lépe pochopit smýšlení vězňů a umožnit jim tak vcítit se do jejich situace.

 

Source:

6D HUB

By |2017-05-20T01:56:48-04:00May 20th, 2017|Media|0 Comments

0